# رحمان_داداشی

مراسم کربلایی رحمان داداشی و رضا مایه داری شب چهارم محرم 1389

احمد کرمی (واحد)                         ساکنان نه فلک حیران ز کار زینب است کربلایی رحما ن داداشی(شور)         دلم شده مبتلا  می خوام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

دانلود مداحی ازمیر داماد ویژه موبایل

 Mirdmad-Aza[01].mp3          20-Jun-2010 10:29     804k       Mirdmad-Aza[02].mp3          20-Jun-2010 10:25     360k       Mirdmad-Aza[03].mp3          20-Jun-2010 10:27     452k       Mirdmad-Aza[04].mp3          20-Jun-2010 10:28    1016k       Mirdmad-Aza[05].mp3          20-Jun-2010 10:28     724k       Mirdmad-Aza[06].mp3          20-Jun-2010 10:30     500k       Mirdmad-Aza[07].mp3          20-Jun-2010 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

دانلود مداحی از حاج محمود کریمی ویژه موبایل قسمت دوم

 Karimi-Milad[01].mp3         23-Jun-2010 20:09     716k       Karimi-Milad[02].mp3         23-Jun-2010 20:10     376k       Karimi-Milad[03].mp3         23-Jun-2010 20:14     860k       Karimi-Milad[04].mp3         23-Jun-2010 20:10     488k       Karimi-Milad[05].mp3         23-Jun-2010 20:09     432k       Karimi-Milad[06].mp3         23-Jun-2010 20:10     496k       Karimi-Milad[07].mp3         23-Jun-2010 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

دانلود مداحی از حاج محمود کریمی ویژه موبایل قسمت اول

 Karimi-Aza[01].mp3           18-Apr-2010 12:26     404k       Karimi-Aza[02].mp3           18-Apr-2010 12:26     840k       Karimi-Aza[03].mp3           18-Apr-2010 12:26     696k       Karimi-Aza[04].mp3           18-Apr-2010 12:28     748k       Karimi-Aza[05].mp3           18-Apr-2010 12:28     932k       Karimi-Aza[06].mp3           18-Apr-2010 12:28     872k       Karimi-Aza[07].mp3           18-Apr-2010 ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید

دانلود مداحی ایام فاطمیه از رحمان داداشی و رضا مایه داری 16/2/89

(سخنرانی و روضه )  حاج سید حسن حسینی (واحد) از خون زخمهای تنم   (حضرت زهرا)            رضا مایه داری (واحد)عاقل آنست  که ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 46 بازدید